Dnes 6.6.2022 došlo ke zrození nového politického subjektu – hnutí „SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, SZZJ“.

Stanovy politického hnutí ZDE


Tisková zpráva

NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU (dříve NE KRONOSPADU) se rozhodl vstoupit aktivně do letošních komunálních voleb.

Vzhledem ke skutečnosti, že od 27. února 2022 firma KRONOSPAN obnovila svůj hlučný provoz, opět bez jakéhokoliv ohledu na občany žijící v okolí, či hygienické normy, svolala rada spolku na 1.3.2022 mimořádnou členskou schůzi.

Na ní členové spolku prodiskutovali aktuální situaci s opětovným nesnesitelným nočním hlukem KRONOSPANU. Kritizovali především přetrvávající nečinnosti odpovědných úřadů, zejména Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Jihlavská KHS odmítla spolku vydat závěrečnou zprávu týkající se dlouhodobého monitoringu hluku, což spolek považuje za hrubé porušení práva k přístup k informacím.

Členové spolku se shodli, že nehodlají rezignovat na nápravu neudržitelného stavu s nočním hlukem KRONOSPANU, stejně jako na pilinami a formaldehydem zamořené ovzduší krajského města. A jako nejúčinnější k nápravě tohoto stavu se tak spolku jeví vstup do komunální politiky. Jedině tak se zřejmě občan domůže svých základních práv.

Členskou schůzí spolku byl v závěru diskuze jednohlasně schválen vstup spolku do komunálních voleb. Rada spolku v nejbližší době připraví potřebné náležitosti k zaregistrování politického hnutí a začne připravovat zapojení spolku do letošních komunálních voleb.

Milan Matějka
statutární zástupce a předseda spolku