Od JEDNOTLIVCE, přes SPOLEK, až k politickému HNUTÍ.

Velká většina z nás již třetím rokem bojuje proti netečnosti orgánů státní správy a samosprávy, které, dle našeho názoru, nechrání dostatečně obyvatele Jihlavy a okolí před škodlivými vlivy na zdravé životní prostředí, vzniklé především činností společností KRONOSPAN.

Domníváme se naopak, že jdou na ruku těmto společnostem opakovaným schvalováním neustálých výjimek z hygienických limitů v zemích západní Evropy nemyslitelných – zvyšováním hygienických limitů především nočního hluku, emisí mnoha tun formaldehydu do ovzduší, vypouštění tisíců litrů odpadní technologické vody do městské kanalizace, a v neposlední řadě i drancování vzácného přírodního zdroje podzemních vod k technologickým účelům společnosti.

Jsme opravdu skupinou obyčejných lidí, kteří nehodlají rezignovat na svá práva, zejména právo na příznivé životní prostředí a právo na ochranu zdraví, která jsou zakotvena v naší Ústavě a Listině základních práv a svobod. Takto jsme vlastně do politiky – správy věci veřejných – vstoupili již dávno jako občané, jednotlivci, bojem za zdravé životní prostředí.

Později jsme se spojili ve spolek NE KRONOSPADU z.s., abychom měli větší váhu v boji s netečnými úředníky. Po šikaně právníků Kronospanu, jsme pak spolek přejmenovali na „Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu“. Bohužel, stále jsme konfrontováni se skutečností, že ani to nestačí.

Myslíme si, že náš magistrát nehájí zájmy obyvatel města. A přitom Magistrát má zásadní význam v tom, co a jak se u nás ve městě děje, vyjadřuje se k územnímu plánu, povolovacím řízením atd. Sami můžete vidět, či nevidět jeho činnost např. – Kronospan, multifunkční hala, parkování u nemocnice, ostrůvky na náměstí, MHD, školky, a mnohé další.

Pokud nechceme vzdát boj za naši současnost i budoucnosti a zdraví našich dětí, pokud naopak chceme zlepšit život v našem městě pro všechny, nezbývá nám nic jiného, než do politiky aktivně vstoupit. Proto jsme založili hnutí „ZA ZDRAVOU JIHLAVU“ a na podzim letošního roku kandidujeme do městského zastupitelstva. Jen tak budeme moci rozhodování o našem zdraví a našich životech ovlivňovat přímo tam, kde vše začíná – na magistrátě města Jihlavy.

Vznikem hnutí samozřejmě činnost spolku nekončí, bude i nadále aktivně pokračovat hledáním prostředků, jak uspět v boji s úředním šimlem.

Uvítáme Vaši podporu, jde přece o zdraví a budoucnost nás všech!

Děkujeme.


Preambule

„Na světě jsou věci, které nemůžeme změnit – gravitace, entropie, rychlost světla a naše biologická příroda, která vyžaduje čistý vzduch, čistou vodu, čistou půdu, čistou energii a biologickou rozmanitost pro naše zdraví a pohodu. Ochrana biosféry by měla být naší nejvyšší prioritou, jinak onemocníme a zemřeme.

Jiné věci, jako je kapitalismus, svobodné podnikání, ekonomika, měna, trh, nejsou přírodními silami, vymysleli jsme je. Nejsou neměnné a můžeme je změnit. Je nesmyslné povyšovat ekonomiku nad biosféru.“

David Suzuki, kanadský akademik, ekologický a sociální aktivista, autor pořadů The Nature of Things

Spolek NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, z.s.

A kdo jsme my, členové spolku?

Nejsme žádní ekoteroristé, aktivisté, či Zelení. Jsme skupinou obyčejných lidí, kteří se spontánně spojili v reakci na arogantní vystoupení představitelů KRONOSPANU při prvním veřejném projednávání záměru KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. s názvem „Zavedení recyklovaného dřeva do OSB, ekologizace výroby včetně redukce skleníkových plynů“, kód EIA VYS998, které se konalo v červnu 2020. Záměrem této společnosti je legálně dovážet do Jihlavy odpadový nábytek z celé západní Evropy, a ten, nedaleko našich domovů, znovu zpracovávat.

Již se nadále nehodláme smiřovat s narůstajícím množstvím onkologických a respiračních onemocnění, ale bohužel i úmrtí našich sousedů a rodinných příslušníků. Především se to týká nás, kteří žijeme na Bedřichově a blízkém okolí. Téměř každého nějak zasáhla tato zhoubná nemoc. Máme obavy, že původcem může být jeden z největších znečišťovatelů a producentů karcinogenních polutantů v ČR, společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Podle žebříčků IRZ (integrovaný registr znečišťovatelů, údaje 2020) vyprodukoval KRONOSPAN v roce 2020 více než 10 tun formaldehydu. V roce 2019, podle IRZ, to bylo necelých 5 tun. Ve srovnání let 2019 – 2020 se tak jedná o více než 100% nárůst produkce formaldehydu. Jde o mutagenní a karcinogenní látku, zařazenou IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) do kategorie 1 – prokázané karcinogeny nebezpečné pro člověka. 


Spolek jsme založili jako poslední zoufalý pokus jak ochránit zdraví a životy nejen občanů Bedřichova, ale celé Jihlavy i dalších obcí v takzvané „dotčené oblasti“. Nezbylo nám nic jiného, než spojit svoje síly v zapsaný spolek, protože orgány státní správy, tedy Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Magistrát města Jihlavy, Krajský úřad kraje Vysočina a Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát ČIŽP, nechrání, dle našeho názoru, dostatečně občany dotčených oblastí. Domníváme se naopak, že jdou na ruku společnosti KRONOSPAN opakovaným schvalováním neustálých výjimek z hygienických limitů, v zemích západní Evropy nemyslitelných, vypouštění tisíců litrů odpadní technologické vody do městské kanalizace a v neposlední řadě i stavebním povolením k provedení vrtů a následného drancování vzácného přírodního zdroje podzemních vod k technologickým účelům společnosti.

Jsme spolek, který vzniknul na konci roku 2020, aby sjednotil a zaštítil úsilí občanů Bedřichova, Jihlavy a jejího okolí, kteří se oprávněně cítí obtěžováni provozem firem Kronospan a jejich plány na těžko kontrolovatelnou expanzi.

 
Uvítáme pomoc všech, kterým není jedno, kde budou oni i jejich děti a vnoučata v budoucnu žít, zda budou muset i nadále dýchat vzduch plný karcinogenních polutantů, budou rušeni nesnesitelným nočním hlukem z drtičů a odkorňovačů KRONOSPANU a trpět zahlcením dopravy stovkami kamiónů s odpadovým nábytkem z celé Evropy.

Slibujeme si, že nedovolíme v Jihlavě NIKOMU, aby své ekonomické zájmy stavěl nad zdraví a životy nás, našich dětí a vnoučat. Nepřipustíme ještě větší zamořování Jihlavy, další snižování kvality života v našem městě. Pokusíme se zabránit tomu, aby peníze rozhodovaly o zdraví města, ve kterém žijeme, aby se z Bedřichova, Jihlavy i celého kraje, stalo odpadiště Evropy. Uděláme vše pro to, abychom zastavili další ničení životního prostředí a krajiny naší krásné Vysočiny.

To je cíl našeho spolku.