Vážení spoluobčané,

proč kandidujeme v těchto volbách? Nechceme, aby kdokoli v Jihlavě i nadále stavěl své ekonomické zájmy nad zdraví a životy nás, našich dětí a rodin. Společně s Vámi nepřipustíme ještě větší zamořování Jihlavy a další snižování kvality života v našem městě. Zabraňme tomu, aby peníze rozhodovaly o zdraví obyvatel města, ve kterém žijeme, aby se z Bedřichova, Jihlavy i celého kraje stalo odpadiště Evropy, kam společnosti KRONOSPAN sváží k dalšímu zpracování a likvidaci odpadový nábytek z půlky Evropy.

Naším nepřítelem není KRONOSPAN, ale arogantní a neteční úředníci, kteří dalším nekonečným udělováním výjimek z hygienických limitů, dalším opakovaným schvalováním změn integrovaných povolení společnostem KRONOSPAN legalizují pokračování našich bezesných nocí kvůli hluku, pilinami zaneřáděné ulice Jihlavy, karcinogenními polutanty zamořený vzduch, kamiony přetížené silnice krajského města a okolí.

Výsledkem našeho snažení není brát nikomu práci. Naopak! Pokud bude muset KRONOSPAN i v naší zemi a v našem městě dodržovat stejné hygienické limity a environmentální požadavky, které dodržuje doma, v rakouském Salzburgu, stane se i z jihlavského KRONOSPANU stabilní zaměstnavatel. To je náš hlavní cíl.

Chceme toho moc? Věříme, že ne. Příznivé životní prostředí a právo na ochranu našeho zdraví nám zaručuje nejen Ústava, ale především Listina základních práv a svobod. S Vaší pomocí proto nepřipustíme další ničení životního prostředí a krajiny naší krásné Vysočiny, kterou chceme zachovat i pro naše děti, vnoučata i další generace, které přijdou po nás.

Naším dalším cílem v těchto volbách je změnit způsob fungování jihlavské radnice. Chtěli bychom, aby na radnici byla skutečná snaha řešit problémy, které trápí občany našeho města a jeho čtvrtí. Abychom měli maximálně otevřený Magistrát, štíhlý a efektivní, kde platí transparentní pravidla, kde Vám pomohou s Vašimi problémy a kde bude vítána každá snaha o zlepšení životních podmínek v Jihlavě. Jihlava, to není jen krajské město se svým centrem, ale také např. Helenín, Kosov, Pávov, Bedřichov, či Antonínův Důl.

Našich pět programových cílů zahrnuje nejdůležitější oblasti v životě města. Pokud bude město dobře fungovat, pak v něm budou lidé i spokojeně žít. Máme šanci změnit zavedené poměry. Naše cíle ale nemůžeme splnit bez Vaší podpory!

MĚSTO ZDRAVÉ A ATRAKTIVNÍ

zdravé životní prostředí / poplatky za odpad – pro děti do věku 3 let zdarma / zvelebování veřejného prostoru / péče o obyvatele / podpora mládežnického sportu / multifunkční hala za městem

Dále chceme:

 • Co nejvíce omezit negativní vliv průmyslové zóny na život občanů a na životní prostředí, žádné těžké kovy v řece, v noci klid
 • Prosadit osvobození od poplatků za odpady pro děti do 3 let věku
 • Zajistit pravidelnou údržbu chodníků a cest, stavět nové chodníky
 • Vybudovat nový naučný park o dolování stříbra
 • Pokračovat v rozšiřování relaxačního volnočasového areálu podél řeky
 • Podpora revitalizace SK Jihlava a haly – vedle autobusového stanoviště
 • Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče
 • Protihlukové stěny v místech výrazné hlukové zátěže způsobené dopravou
 • Zeleň do centra města a přilehlých ulic, např. Benešova ul.

MĚSTO NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

transparentnost /stabilní a moderní infrastruktura / finanční stabilita / ekonomický rozvoj / péče o městský majetek / smysluplné investice města

Dále chceme:

 • Snížení počtu úředníků a zvýšení efektivity jejich práce
 • Transparentní město – soutěžení zakázek, zveřejňování smluv atd.
 • Snížení daně z nemovitostí
 • Pokračovat v revitalizaci bytových domů, s cílem prodloužení životnosti budovy a snížení energetické náročnosti bydlení, využívat k tomuto v maximální míře dotace
 • Rozšířit bytový fond rekonstrukcí vhodných  dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostor
 • Pokračovat v provádění podstatných oprav bytů s cílem postupného  odstranění jejich zanedbanosti, za tímto účelem vracet příjmy z nájemného v maximální možné míře zpět do bytového fondu

MĚSTO DOSTUPNÉ A MOBILNÍ

dopravní infrastruktura / prostupnost města – chodci, cyklisté a řidiči / koncepční řešení parkování / MHD zdarma

Dále chceme:

 • Pro občany města MHD zdarma, využít zkušenosti jiných měst
 • Vyřešit naprosto nedostatečné parkování u nemocnice a Domu Zdraví
 • Dopravně dostupné náměstí, jako základ pro živý střed města
 • Inteligentní zastávky MHD
 • Rozšířit parkovací plochy ve městě

MĚSTO CHYTRÉ, VZDĚLANÉ A KULTURNÍ

vzdělání je budoucnost / živá a pestrá kultura / podpora rodin – kapacita školek

Dále chceme:

 • Zpracovat vizi dalšího rozvoje mateřských a základních škol a školských zařízení pro období 2023 – 2029 ve spolupráci s odbornou veřejností a zástupci zúčastněných organizací
 • Rozšířit počet míst pro děti v jeslích, dětských skupinách a mateřských školách
 • Podporovat Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, budování studentských kolejí
 • Zajistit příspěvek města na zahraniční stáže učitelů
 • Podporovat a financovat transparentně tradiční kulturní akce i nově vznikající projekty
 • Vrátit život do centra města, podpora místních živnostníků

MĚSTO BEZPEČNÉ A ODPOVĚDNÉ

důsledné potírání zdrojů kriminality / bytová politika / prevence vzniku vyloučených lokalit / péče o mládež, seniory a sociálně potřebné / prevence kriminality – podpora městské policie /

Dále chceme:

 • Zrušit možnost užívání bytu ve všech domech města i v domech pro seniory v případech porušování pravidel občanského soužití a domovního řádu nájemcům, kteří svým chováním a činy obtěžují jiné nájemníky
 • Instalovat kamerový systém v částech města se zvýšenou kriminalitou
 • Finanční podporu města v případech nutné rekonstrukce bytu na bezbariérový
 • Podpořit dostupné bydlení pro mladé rodiny v městských bytech