1. Milan MATĚJKA

2. Bc. Libor NOVÁK, DBA, MBA

3. Ing. Jan KUBÁT, MBA

4. MUDr. Vít PÁVEK

5. Hana BORSKÁ

6. Olga POUKAROVÁ

7. Josef POSPÍŠIL

8. Dita ZIKMUNDOVÁ

9. Ing. Monika KRPÁLKOVÁ

10. Aleš BEĎAČ

11. MUDr. Jan Majer, MBA