Zeman: Kronospan překračuje limity hluku pouze o jeden, dva decibely

Město má k dispozici výsledky měření hluku, které prováděla v okolí jihlavského Kronospanu nezávislá společnost. JL to sdělil náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!).

Ze studie vyplynulo, že Kronospan překračuje hlukové limity pouze o jeden až dva decibely.

„Měřilo se v bezprostředním okolí závodu a měřily se i vzdálenější body. Měřily se i zahrady některých stěžovatelů,“ přiblížil náměstek.

Vyloučil jakékoliv zásahy společnosti do tvorby studie. „Aby nedocházelo k utlumování činnosti, Kronospan ani nevěděl, kdy měření probíhají,“ podotkl. To potvrdil i ekolog Kronospanu Rostislav Habán.

„O měření hluku, které se provádí na základě zadání města nebo kontrolních orgánů, nejsme předem informováni,“ sdělil na dotaz JL.

Výsledky měření hluku ho nepřekvapují. Říká, že jelikož nemají studii k dispozici, nemohou se k jejím výsledkům vyjádřit. Podle Habána je v průmyslové zóně řada zdrojů hluku včetně dopravy.

„Nutno dodat, že žádná dosavadní autorizovaná měření, o kterých víme, neprokázala, že by Kronospan překročil stanovené hlukové limity,“ uvedl obecně.

Podle Zemana jsou klíčové dopravní tepny ve městě hlučnější než Kronospan. „Úroveň hluku, která tam byla naměřena, nedosahuje v žádném případě hluku, jaký je například na Jiráskově nebo Vrchlického ulici,“ srovnal náměstek.

Připustil však, že zvuky, které lidé v okolí podniku vnímají, jsou určitě rušivější, než hluk z dopravy. Náměstek však upozornil, že v průmyslové zóně je více zdrojů hluku, než Kronospan. 

„Měli bychom zjistit původce těchto vícerohluků a udělat taková opatření, která opravdu přinesou komfort pro lidi,“ pokračoval Zeman. Tvrdí, že se s eliminací hluku nechce soustředit pouze na Kronospan, ale komplexně na celé město.

„Chci, aby se zvýšil komfort života občanů u přetížených dopravních tepen,“ poznamenal.

Město se domluvilo s Kronospanem na úpravách prostoru před podnikem. Vznikly kvůli tomu architektonické studie, které financoval Kronospan. Zpracovaly je však firmy vybrané městem.

Z toho vnikla finální studie zpracovaná Atelierem Divo. Ta navrhuje eliminaci prašnosti i případného hluku z podniku za pomoci zelených prvků.

„Jsou to zelené partery, zahrady a chodníky, izolační stěny, stromy nebo cyklopruh. Kronospan uvažuje o okamžité realizaci na jejich pozemku,“ vyjmenoval některé náměstek.

Nastínil, že dalším opatřením by mělo být zakapotování drtiče. To znamená, že se kolem technologie postaví hala s odvětráváním, která sníží její hluk a prašnost.

Zeman sdělil, že snížení hluku z provozu může také pomoci vybudování překladiště na Pávově pro kamiony přijíždějící do firmy směrem ze Sokolovské ulice.

„Pokud chceme lidem ve městě ulevit od vlivu průmyslové zóny, musíme zlepšit stav celé průmyslové zóny,“ upozornil náměstek s tím, že každá firma může pomoci svým přístupem.

Ekolog Habán obecně poznamenal, že Kronospan oblast hluku řeší v souladu s požadavky příslušných orgánů.

„Postupujeme podle stanoveného harmonogramu. Kronospan dlouhodobě realizuje protihluková opatření, a to i nad rámec stanovených cílů,“ dodal.