Společně proti Kronospanu

„Už desítky let nás trápí podnik Kronospan výrobní činností, která není úměrná poloze na okraji obydlené zóny města. Obtěžuje nás to všestranně a podle našeho názoru to škodí zdraví obyvatel v celém městě,“ uvedl na sociální síti facebook Milan Matějka.

Zdroj: https://bit.ly/3x0h4L1