1. Dopis předsedovi senátu

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4,
Praha 1, 118 01
vystrcilm@senat.cz

Vážený pane předsedo,
dovolte nám, abychom Vám v prvé řadě poblahopřáli ke středečnímu opětovnému zvolení předsedou Senátu České republiky.

S velikým zájmem jsme si vyslechli i Váš projev k této události. Nemohli jsme si nepovšimnout, jaký důraz jste v něm kladl na otázku lidských práv a svobod. Bylo by moc fajn, kdybyste v jejich prosazování nezapomínal ani na naši vlast, především na město, jehož voliči Vám umožnili stát se opět jedním z nejmocnějších politiků České republiky. Nevolili Vás však jen Vaši příznivci, ale i ti, kteří prostě a jednoduše zvolili menší zlo. To dilema měli především ti z nás, kteří se domnívají, že Vaše činnost pro Jihlavu a okolí není taková, jakou by si naše krajské město bezpochyby zasloužilo. Ve svém vyjádření pro média jste hovořil o lidských právech. Doslova jste řekl: „Budu dělat všechno pro to, aby Senát nadále byl důstojnou institucí, která chrání lidská práva, svobody…„ že se budete zastávat těch slabších, a že jednou z rolí Senátu je nebát se a nechovat se populisticky. Rádi bychom, kdybyste nejen nám dokázal, že slova výše nejsou jen prázdné fráze, ale že vše míníte opravdu vážně.

Jistě velice dobře víte, že mezi lidská práva, zaručené občanům České republiky Ústavou i Listinou základních práv a svobod, patří také právo na příznivé životní prostředí a právo na ochranu našeho zdraví. A to je nám, dle našeho názoru, trvale upíráno.

Prosíme Vás proto, abyste nám silou a vážností své pozice pomohl prosadit, aby nikdo v Jihlavě, především v městské části Bedřichov a okolí, nemohl nadále stavět své ekonomické zájmy nad zdraví a životy nás, našich dětí a rodin. Pomozte nám nepřipustit ještě větší zamořování Jihlavy a další snižování kvality života v našem městě. Zabraňme společně tomu, aby peníze rozhodovaly o zdraví obyvatel města, ve kterém žijeme, aby se z Bedřichova, Jihlavy i celého kraje stalo smetiště Evropy, kam společnosti KRONOSPAN svážejí k dalšímu zpracování a likvidaci odpadový nábytek z půlky Evropy. Podpořte nás v naší snaze ukončit nekonečné udělování výjimek z hygienických limitů, další opakované schvalování změn integrovaných povolení společnostem KRONOSPAN, legalizující pokračování našich bezesných nocí, pilinami zaneřáděné ulice Jihlavy, karcinogenními polutanty zamořený vzduch, kamiony přetížené silnice krajského města a okolí, atd.

Víte, že:

  • společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., jsou největším producentem formaldehydu v ČR? Podle žebříčků IRZ (integrovaný registr znečišťovatelů) vyprodukovaly v letech 2020 a 2021 kolem 10 tun této karcinogenní látky. V roce 2019, podle IRZ, to bylo necelých 5 tun. Formaldehyd je mutagenní a karcinogenní látka, zařazená IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) do kategorie 1 – prokázané karcinogeny nebezpečné pro člověka
  • schvalováním neustálých výjimek z hygienických limitů, v zemích západní Evropy nemyslitelných, jsou nejen překračovány i výjimky z limitů nočního hluku, ale i např. vypouštěny desetitisíce litrů odpadní technologické vody do městské kanalizace?
  • měření akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě z roku 2021
    prokázalo překračování dokonce i výjimek z hygienických limitů nočního hluku společnostmi KRONOSPAN a odpovědné orgány státní správy nekonají?

Vážený pane předsedo, velice bychom uvítali, kdybyste si na zástupce našeho spolku našel čas a zkontaktoval se s námi, případně nás navštívil při Vaší další návštěvě Kraje Vysočina. Máme Vám toho hodně co říci…

Děkujeme za Váš čas.

V dokonalé úctě

Milan Matějka
předseda a statutární zástupce spolku

2. DOPIS PŘEDSEDOVI SENÁTU