VÝZVA OBČANŮM JIHLAVY A OKOLÍ

Vážení spoluobčané města Jihlavy a okolí,

jistě si mnozí z Vás v poslední době všimli, že KRONOSPAN opět zahájil svoji noční činnost, při které se opravdu nedá klidně spát a odpočinout si. Dle našich měření hladina hluku vysoce překračuje stanovené hygienické limity nočního hluku.

Náš spolek již třetím rokem bojuje proti úřadům, které nedbají na velké množství stížností občanů i spolku, a neustálým opakovaným udělováním a schvalováním výjimek ze zákonných hygienických limitů hluku de facto ohrožují zdraví všech občanů v oblastech, dotčených činností této společnosti. 

Domníváme se, že spolek již vyčerpal všechny zákonné možnosti, jak se domoci svých zákonných práv, zaručených všem občanům i Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Stížnosti na hluk ohrožující naše zdraví, podněty k provádění přezkumů, stížnosti na nečinnost odpovědných úřadů, zaslané jak na Kraj Vysočina, KHS kraje Vysočina, nebere nikdo z odpovědných úředníků dostatečně vážně. Stížnosti a podněty zaslané na příslušná ministerstva jsou vraceny zpět ke krajským úřadům k vyřízení. 

Už toho máme dost! 

VÝZVA OBČANŮM

Proto vyzýváme všechny spoluobčany, kteří se, stejně jako my, cítí být ohrožováni na svých právech na zdravé životní prostředí, aby se nám ozvali na naši e-mailovou adresu rada@nekrono.cz. Rádi bychom se dozvěděli, zda máme dostatečnou podporu širokého spektra občanů pro případnou hromadnou žalobu na krajské orgány, které svojí nečinností, špatným rozhodováním a ignorováním problému ohrožují zdraví nás všech. 

Činíme tak právě v době, kdy i v Evropě je již od roku 2004 vyhlašován ve dnech osmého, jedenáctého a dvanáctého dubna MEZINÁRODNÍ DEN BOJE PROTI HLUKU. Bohužel, dosavadní praxe českých úřadů se od té doby příliš nezměnila. Hluk dále obtěžuje občany, kteří se již několik let nemohou klidně vyspat, v létě si vyvětrat, a když si zoufalí lidé stěžují, sdělí jim udivení kompetentní činitelé, že si přece musí zvyknout. Z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina nám na únorové stížnosti na noční hluk, který dle našich stacionárních měřidel dosahoval téměř hladiny 100 dB, odpověděli, že je to naše „subjektivní vnímání“.

Je nám potěšením Vás informovat, že Statutární město Jihlava se na základě svého postoje v této věci i na základě stížností obyvatel Bedřichova doručených v lednu a únoru tohoto roku vyjádřilo negativně k dalšímu prodlužování udělené výjimky z hlukových limitů. V rámci řízení město zároveň požádalo o stanovení nových, tj. nižších, dočasných hygienických limitů.“

Rádi bychom se dočkali stejně odpovědného přístupu jak od Krajského úřadu kraje Vysočina, tak od Krajské hygienické stanice kraje Vysočina…

Těšíme se na Vaši aktivní odezvu.

V Jihlavě dne 4. 4. 2023

Rada spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu

PS
NAPROSTO ČERSTVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA – 4.4.2023 10:40 (ČTK):

Životní prostředí v České republice zůstává jedno z nejhorších v Evropské unii. Česku patří v této oblasti v letošním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví 22. místo z 27 členských států…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *