REAKCE SPOLKU NA ODPOVĚĎ KRAJE – AROGANCE MOCI, ANEB HLAVA XXII PO JIHLAVSKU

Asi znáte slavnou válečnou knihu Josepha Hellera „Hlava XXII“. Autor v ní píše o světě, v němž je vše postavené na hlavu, ironicky píše o věcech, o kterých se ironicky psát nemá. Jedná se o kaleidoskop o mnoha kamíncích, situacích posazených na podloží paradoxu a nelogičnosti. Výsledkem nemůže být nic jiného než chaos, vyvěrající z absurdity byrokracie a mašinerie úředního šimla. A proč píšeme „Hlava XXII po Jihlavsku“? Posuďte z následujícího sami…

Mnoho z Vás nejen v poslední době zaznamenává hluk, smrad a prach, který se šíří od Bedřichova do okolních obcí i do různých částí Jihlavy. Zasíláte své stížnosti na jihlavský magistrát, KHS, i samotný Krajský úřad Kraje Vysočina. Ten má ve své gesci vydávání tzv. integrovaného povolení a jeho změn, který společnostem KRONOSPAN umožňuje hlučný provoz nad zákonem stanovené hygienické limity.

Ano, je to přesně ten krajský úřad, který po té, co se město na jaře loňského roku vyjádřilo negativně k dalšímu prodlužování udělené výjimky z hlukových limitů a zažádalo o stanovení nižších hygienických limitů, vyřadil město Jihlava z řad účastníků řízení. Přitom oba závody KRONOSPANu leží v katastrálním území města Jihlavy, města, které je povinno v rámci své samostatné působnosti hájit zájmy obce a jejich obyvatel, zejména na základě dlouhodobě se opakujících stížnosti občanů na obtěžování z provozu zařízení uvedené společnosti. 

Je však pravda, že ani město nemá v této věci čisté svědomí. Zachovalo se jako Chytrá horákyně. Sice se k dalšímu prodlužování limitů hluku vyjádřilo negativně, ale po vyřazení krajem z řad účastníků řízení nevyužilo plně své zákonné možnosti, a pokud víme, boj za občany města raději vzdalo. 

Ale vraťme se ke kraji, který nese veškerou odpovědnost za vydávání rozhodnutí ve věci změn integrovaných povolení. Místo toho, aby rozhodoval ve prospěch občanů, kteří jsou kráceni na svých zákonných právech na zdravé životní prostředí, zaručených Listinou základních práv a svobod, čl. 35, naopak vydává svá rozhodnutí na jejich úkor. Na základě jednoho měření v roce, které ovšem není pod veřejnou kontrolou, a proto o jeho objektivitě právem pochybujeme, je Krajským úřadem Kraje Vysočina, oddělením integrované prevence, udělována společnostem KRONOSPAN další výjimka z hygienických hlukových limitů na období několika let.

Pokud se ozvete a stěžujete si na tomto krajském úřadě na hluk, prach a smrad, doporučí Vám úředník odboru životního prostředí a zemědělství, přesně ve smyslu absurdity Hlavy XXII, následující. Citujeme: 

Pokud se domníváte, že zdrojem hluku jsou zařízení…… společností KRONOSPAN, kterým krajský úřad vydal integrovaná povolení podle zákona o integrované prevenci,……, tak kontrolní činnost podmínek integrovaných povolení v oblasti ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku provádí dle § 35 zákona o integrované prevenci také KHS. Dále je zde rovněž možnost vést soukromoprávní spor s provozovatelem zařízení podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, např. § 1013 tohoto zákona.“

Takže, občane, zde máš přesný návod – my, krajský úřad, vydáme KRONOSPANU rozhodnutí, kterým legalizujeme jeho překračování zákonných limitů hluku, a ty, občane, se pak s ním můžeš soudit. Hlava XXII jak vyšitá…  

Nevím jak vám, ale mně to připomíná následující ukázku z této knihy: 

…Yossarian se na něj chladně zahleděl a pak to zkusil z jiného konce. „Je Orr blázen?“ „Jistě,“ přisvědčil doktor Daneeka. „A můžete ho vyřadit z letové služby?“ „To můžu, samozřejmě. Ale musel by mě o to nejdřív požádat. To je součást předpisu.“ „A proč vás tedy o to nepožádá?“ „Protože je to blázen,“ řekl doktor Daneeka…

Ignorace zájmu občanů Bedřichova a okolí, ale i dalších částí Jihlavy, je z tohoto příkladu naprosto zřejmá. Nám tedy nezbývá, než reflektovat tlak našeho okolí na jasné a veřejné vyjádření nesouhlasu s kroky a činy Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

a proto:

IGNORACE = DEMONSTRACE

Před konáním krajských voleb dáme jasně a hlasitě najevo svůj názor. Věříme, že nás podpoří široké spektrum Jihlavanů, kterým už také není jedno, jak krajský úřad (za tiché nečinnosti magistrátu a Krajské hygienické stanice) upřednostňuje ekonomické zájmy zahraniční společnosti nad životní prostředí ve kterém žijeme, nad naše zdraví a budoucnost. 

Nepřipusťme ještě větší zamořování Jihlavy, další snižování kvality života v našem městě. Zabraňme tomu, aby arogantní úředníci rozhodovali negativně o zdraví města, ve kterém žijeme, aby se z Bedřichova, Jihlavy i celého kraje, stalo odpadiště Evropy. Zastavme další ničení přírody a krajiny naší krásné Vysočiny.

O konáních demonstrací Vás budeme nejen zde včas informovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *