OTEVŘENÝ DOPIS – reakce na článek ze dne 8. 7. 2022

Věc: OTEVŘENÝ DOPIS – reakce na článek ze dne 8. 7. 2022 viz:
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/17756-ci-zajmy-haji-namestek-primatorky-pta-se-
spolek-proti-kronopanu-musim-hledat-cestu-a-dialog-odpovida-politik.html

Vážený pane šéfredaktore, po přečtení vyjádření pana Zemana v článku s názvem „Čí zájmy hájí náměstek primátorky, ptá se spolek proti Kronospanu. Musím hledat cestu a dialog, odpovídá politik“, cítíme povinnost zareagovat.

Rádi bychom touto formou panu náměstkovi připomněli, že my jsme obyčejní lidé, kteří nevidí jinou možnost, jak se dobrat ústavních práv zaručených Listinou základních práv a svobod – tedy práva na zdravé životní prostředí. Nepustili jsme se do boje s úředníky z nudy, či k vlastní seberealizaci.

Používá-li pan náměstek v článku slova jako „nenávist“, argumenty, např.:“ …(Vít Zeman) Připomíná, že v návaznosti na jeho třináct připomínek k provozu společnosti Kronospan připravila firma změny ke zlepšení situace za 80 milionů korun. „A co vím, tak na základě analýz spolku žádnou.“  je zřejmé, že neví co dál. Jak zoufalý musí být tento politik, když výsledky svého čtyřletého působení na jihlavské radnici srovnává s dvouletou činností několika dobrovolníků?

Veškeré aktivity spolku jsou od počátku založení zaměřené na obranu proti netečným úředníkům placených z našich daní, které si však my, na rozdíl od pana náměstka, hradíme ze svých důchodů a platů. Neděláme je v pracovní době, jako on a oni. My okrádáme sebe i své potomky o volný čas, který bychom mohli věnovat sobě i jim. Činíme tak ale s vědomím, že to děláme nejen pro sebe, naše děti i vnoučata, ale i své okolí, když ti, kteří jsou za zdravé životní prostředí odpovědni ze svých funkcí, naprosto selhali a z různých důvodů nekonají.

Našim protivníkem není přímo společnost Kronospan, jak se snaží titulek článku mylně sdělit. My od založení spolku bojujeme všemi silami proti netečnosti orgánů státní správy a samosprávy, které dostatečně nechrání obyvatele Jihlavy a okolí před škodlivými vlivy na zdravé životní prostředí, vzniklé především činností společností Kronospan.

Co chtěl dále pan náměstek říci vyjádřením, že „nenávist není program“? Myslí tím naši reakci na jeho bagatelizování negativních vlivů činností Kronospanu na životní prostředí, uveřejněné v Jihlavských listech? Nebo snad námi zveřejněné výsledky měření hluku akreditovanou laboratoří, která jasně říká, že Kronospan překračuje i výjimku z hygienických limitů nočního hluku? Že ta samá zpráva určuje jasný zdroj nadměrného hluku? Nebo že upozorňujeme na jeho názorové veletoče? Pane náměstku, to je PRAVDA, to není nenávist.

My, na rozdíl od pana náměstka, máme od založení spolku konzistentní názory, které neměníme podle toho, co je pro nás politicky, nebo i jinak, aktuálně výhodné. Ostatně, pan náměstek v předmětném článku opět uvádí podivná „fakta“. Argumentuje například takto: “Ale také jde o práci pro 1 400 lidí, také jde o pozici Kronospanu jako souseda pro zájmové spolky, podporu kultury či sportu“.

Tak nevím, máme se smát, či plakat?

Podívejte se, co na podobné téma řekl pan náměstek Jihlavskému deníku před necelými třemi roky:

4. září 2019, Jihlavsky.denik.cz
Radní dále hovořili o stavu Průmyslové ulice, na kterém se výrazně podílejí kamiony naložené dřevem. Plánovaná oprava vyjde na deset milionů. „My přitom od Kronospanu nedostáváme vůbec nic,“ uvedl Laštovička. Město má ročně dle daňového určení tři stovky za každého zaměstnance a těch je ve firmě šest set, téměř z poloviny jsou agenturní. „Je otázkou, jestli řádově tisícikoruny jsou přínos, který Jihlavu pozdvihá. Zátěž, tedy sociální vlivy agenturních zaměstnanců nebo opotřebení infrastruktury, stojí město miliony ročně,“ vyjmenoval náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman (Žijeme Jihlavou – TOP09). Věří, že firma nyní změní strategii.

Takže jeden z radních hovoří před třemi roky o 600 zaměstnanců; sám Kronospan na svých stránkách dnes uvádí 700. V jaké většině tam nyní pracují agenturní zahraniční pracovníci oproti těm z Vysočiny, je poměrně dobře známo. Pan náměstek v článku hovoří o „práci pro 1400 lidí“. Zahrnuje do počtu zaměstnanců Kronospanu i sebe, celou radnici, či koho?

Před třemi roky pan náměstek věděl docela přesně, jaký je skutečný přínos Kronospanu pro město, a že „stojí město miliony ročně“. Dnes to však vidí naprosto jinak. Důvod zná jen on.

Podívejte se proto na krátkou rekapitulaci několika činů a veřejných vyjádření pana náměstka z doby nedávno minulé. Ta dnešní, ve kterých tak vehementně brání činnost Kronospanu, jsou čtenářům určitě dobře známa. Tak pojďme pokračovat:

22.3. 2019, ekolist.cz
Jihlava bude zjišťovat aktuální dopady činnosti firem v průmyslové zóně na životní prostředí. Radnici se nelíbí zejména záměr výrobce dřevotřískových desek Kronospan zpracovávat ve velkém odpadní dřevo. Podle zástupců města by mohlo jít třeba o starý lakovaný nábytek dovážený i ze zahraničí. Stát se takovou skládkou nikdo nechce, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!)

25. březen 2019, idnes.cz
Nechceme dělat hon na čarodějnice. Ale myslím, že nikdo z nás nechce, abychom se stali skládkou starého nábytku pro střední Evropu,“ pronesl náměstek zodpovědný za oblast životního prostředí Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!).

21. května 2019, idnes.cz
Na magistrátu nyní pracuje expertní skupina, která se zabývá dopady podniků v průmyslové zóně na životní prostředí ve městě. V nejbližších dnech by měla sestavit seznam otázek, na něž bude chtít od dřevozpracujícího závodu znát odpovědi.
V tabulce odpovědí však nebudeme mít jen to, co nám odpoví Kronospan, ale chceme tam mít rovněž odpovědi od nezávislých skupin, případně budeme mít i výsledky kontrolních měření,“ dodal Zeman.

6. června 2019, www.impuls.cz/regiony/vysocina/
Právě zpracování většího množství recyklátu (dosud se používal jen na dřevotřískové desky) vyvolalo v Jihlavě obavy. Primátorka Karolína Koubová se svým náměstkem pro životní prostředí Vítem Zemanem nedávno jednali v celosvětovém ústředí koncernu v Rakousku o vlivu jihlavského závodu na město a zdraví lidí. „Situaci kolem Kronospanu nebereme na lehkou váhu, z tohoto důvodu jsme v Jihlavě založili odbornou pracovní skupinu a před měsícem se v Salcburku setkali s majiteli společnosti k nalezení společných řešení. Současný stav nás překvapuje a znepokojuje,“ vyjádřila se Koubová.

1. dubna 2020 regionalist.cz
V situaci, kdy je omezována výstavba pro město důležitých objektů, bytových domů nebo dalších strategických zařízení z důvodů překročení hlukových limitů, je zcela nepřijatelné, aby byly výjimky povolující překračování limitů vydávány pro ochranu soukromých zájmů. Současný stav by měl nutně vést k zastavení provozu firmy, nebo alespoň drtiče ZENO, který je jedním z největších zdrojů hluku. Firma měla dostatek času jak na realizaci samotných opatření, tak i na včasné podání žádosti, které by mělo za důsledek, že by nedošlo ke stávajícímu protiprávnímu stavu,“ uvedl náměstek Zeman.

9. srpna 2020, jihlavska.drbna.cz
Po roce a půl jsme prověřili, že spousta věcí je v Kronospanu sporná, nedohledatelná či nedokazatelná,“ reaguje na redakční dotaz Vít Zeman, náměstek primátorky

29. srpna 2020 – obcasnik.eu, kategorie: Politický cirkus
Kronospan má dvě integrovaná povolení, v úředním řízení se jedná o obnovení jednoho z nich. Náměstek Zeman jakožto představitel jihlavské radnice se snaží do úředního procesu dostat i druhé povolení. Jihlavská radnice hodlá požádat, aby se jednalo o sloučení obou povolení.
Návrh na sloučení obou povolení má velkou šanci na úřední zamítnutí. Pak už je na představitelích jihlavské radnice v čele s primátorkou Karolínou Koubovou a jejím osobním přítelem v pozici náměstka Vítem Zemanem, aby přesvědčili své voliče o diplomatických schopnostech vyjednat dohodu s dřevozpracující firmou Kronospan.

31. srpna 2020, idnes.cz
Není nám jedno, že jsou naši občané obtěžováni hlukem a prachem, byť je to v mezích platných norem. Vyjádřil bych pochopení pro námitky našich obyvatel, kteří nedokážou identifikovat, který hluk či prach jde z levé či pravé části firmy, jež je za jednou vrátnicí a jedním plotem. Vnímám také fakt, že našim lidem je jedno, kolik firem má sídlo za jedním plotem a vrátnicí, a že jim zkrátka vadí to, co jde z jednoho areálu. To jako představitelé města máme za povinnost řešit,“ uvedl náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou).

19. února 2021, jihlavska.drbna.cz
Věřím, že spolupráce mezi městem a firmou skutečně začne a Kronospan konečně přijme naši argumentaci, že nejde o to, že svoji aktivitou neporušuje zákony, ale o to že svoji velikostí a produkcí škodlivin a potřebou surovin narušuje kvalitu života občanů města Jihlavy. Žádná zelená kampaň na billboardech na tom nic nezmění. Pouze aktivní spolupráce s městem, pouze otevření závodu pro kontinuální monitoring, pouze dialog založený ne na normových ukazatelích ale na ochotě vnímat město plné lidí otevře cestu ke shodě,“ glosuje náměstek Vít Zeman.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že naše názory jsou od našeho počátku v mnohém takřka identické, jako dřívější názory pana náměstka. Když mu jeho názory a vyjádření někdo připomene po pár měsících, glosuje to pan náměstek: „nenávist, není program“.

Citujeme dále z předmětného článku: Politik dle Zemana musí najít cestu, jak dodržovat veškeré zákonné limity, ale zároveň musí umět vést dialog, aby společnost byla oním dobrým sousedem. „Musíme najít zajištění těch nejlepších cest pro zvýšení kvality bydlení i podpory obyvatel a jejich každodenního vyžití. Naplnění tohoto programu nedosáhnete bojem, ale pouze dialogem.“ 
O jakých „zákonných limitech“ to pan náměstek hovoří? O těch, na jejichž překračování náš spolek jak magistrát, tak kraj i hygienu dlouhodobě a marně upozorňuje?

Jak dlouho údajně hledá cesty pro zvýšení kvality bydlení i podpory obyvatel a jejich každodenního vyžití? Podívejte se o pár řádků výše na odkaz z 19. února 2021, co o „kvalitě bydlení“ pan náměstek tehdy říká: „nejde o to, že (Kronospan) svoji aktivitou neporušuje zákony, ale o to že svoji velikostí a produkcí škodlivin a potřebou surovin narušuje kvalitu života občanů města Jihlavy.

Jak pochopit toto: Politik dle Zemana „musí najít cestu, jak dodržovat veškeré zákonné limity, ale zároveň musí umět vést dialog…“ Co myslí slovem dialog? Říkat to stejné, co Kronospan? To není dialog, to je vzájemná symbióza… Význam dialogu je totiž jiný. Plyne z pochopení a uznání, že člověk se může mýlit nebo zastávat jednostranné stanovisko a že mu tedy může pomoci setkání s názorem druhého a druhých. Setkávání a střetání názorů může vést k lepšímu, pravdě bližšímu názoru než měli účastníci před setkáním. Nejde tedy o to, společně si přizvukovat, či papouškovat názor druhého. Ostatně, jeden z mých nejlepších generálních ředitelů vždy říkal: „pokud se svým oponentem (nadřízeným, podřízeným) vždy jen souhlasíte, jeden z vás je tu zbytečný“.
Opravdu se tedy nejedná ze strany pana náměstka o názorový veletoč? Vím, současný pan prezident nedávno prohlásil, že „jen blbec nemění názory“. I díky podobným prohlášením je současná politická morálka v naší zemi tak pokleslá…

A proto nezbývá, než se pana náměstka jen zeptat: „TAK ZA KOLIK“?
Samozřejmě myslím, za kolik týdnů, respektive dní, volič rozhodne, kdo má jeho větší podporu. Volič totiž není „blbec, měnící názory.“ Určitě velice dobře vnímá, kdo dlouhodobě a konzistentně bojuje za zdravé životní prostředí v našem městě, a pro koho jsou to jen prázdné floskule.

Budeme si držet palce, ať 23. a 24. září 2022 naši spoluobčané zvolí dobře. Jde přece o budoucnost všech obyvatel Jihlavy….

Děkujeme.

Za spolek Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu, z.s.
i za politické hnutí SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU

Milan Matějka, Libor Novák, Jan Kubát, Vít Pávek, Hana Borská, Olga Poukarová, Aleš Beďač

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *