Dne 27.7.2022 Reakce na dotaz Jihlavských listů

Otázka JL: Jste bývalým jednatelem jihlavského Kronospanu, proč jste se rozhodl v letošních komunálních volbách kandidovat za Spolek za zdravou Jihlavu, který se vůči Kronospanu silně vyhraňuje? 

V Kronospanu jsem pracoval celkem 8 let. Nejprve jsem pracoval jako v podstatě řadový referent na nákupu a postupně jsem se vypracoval na vedoucího a pak až na jednatele společnosti Kronospan CR. S Kronospanem jsem byl přes svoji práci a nasazení doslova srostlý a vždy jsem se snažil o to, aby byl závod veřejně vnímán jako partner pro město i občany. Dělal jsem vždy vše v souladu s mým svědomím a společenskou odpovědností, která je u mě vždy na prvním místě.

V pozici jednatele jsem se snažil o to, aby závod přistupoval férověji k životnímu prostředí a neupřednostňoval zisk a efektivitu výroby nad společenskou odpovědnost. Byl jsem v tomto snažení, ale značně osamocen a protože mi došly síly s bojem větrnými mlýny, tak jsem se v říjnu 2017 trošku demonstrativně vzdal funkce jednatele. Bylo to pro skutečného majitele závodu pana Petra Kaindla, který mě vždy osobně řídil, překvapivé. „Ze zlaté klece mu běžně ptáčci neprchají.„neprchají. „

V počátku roku 2019 jsem byl osloven zástupci města Jihlavy, zda bych byl nápomocen jako mentor komunikace mezi městem a Kronospanem. Jde mi o Jihlavu jako o můj domov a vidina zlepšení pro jihlavskou komunitu mi nedovolila to odmítnout. Kroky nevedly k cíli. Kronospan nebyl konstruktivní a vstřícný. Bohužel, tyto moje kroky byly vnímány Kronospanem jako agrese neposlušného zaměstnance, na základě, které vše vyústilo k jasnému zadání „zničit Kubátovi život jako nevěrné milence“. Dohra té likvidace je sbírka křivých obvinění a šikanózních žalob ze strany Kronospan na mou osobu. Pokusili se mi obstavit dům na základě vykonstruované žaloby a podali na mě řadu křivých obvinění založených na konstrukci. 

Nejsem jediný, kdo je cílem Kronospanu. V roce 2020 jsem byl osloven panem Tomancem, kterého jsem znal jako městského zastupitele a člena pracovní skupiny města Jihlavy, která právě řešila komunikaci mezi městem Jihlavou a Kronospanem. Pan Tomanec i přesto, že byl veřejně činnou osobou a politikem, který jednal v zájmu občanů, tak řeší obdobně jako já žaloby od Kronospanu. Je žalován za škodu pomluvy a další věci, co vymysleli kreativní právníci Kronospanu. Výhrůžky a ostré dopisy od Kronospanu obdrželo v minulosti i statutární Město jako instituce. 

Kronospan si myslí, že vše urve silou a výhrůžkami. Toto oligarchické a agresivní chování si u nás ale nemůže dovolit. Musíme za svá práva bojovat jako země a občané. Jako se Ukrajina nenechá válcovat Ruskem, tak se mi jako obyvatelé Města nemůžeme vzdát Kronospanu, ale bojovat stejně jako se brání agresi Ukrajina. Slabší se musí bránit silnějším, kteří nejednají s respektem a vyhrožují silou. 

A jsme u Vaší otázky. Proč jsme se stal jedním z hlavních postav Spolku pro zdravou Jihlavu? Protože jsem se v Jihlavě narodil a po několika letech strávených v zahraničí jsem se do Jihlavy zase vrátil  domů i s celou rodinou a chci, aby Jihlava byla domovem i mým dětem a dobře se jim tady žilo.

Spolek za zdravou Jihlavu čelil stejně jako já agresi Kronospanu ještě, když se jmenoval NE KRONOSPADU. Byl pro Kronospan nepohodlný, stejně jako já. Vrhli se na něj právníci Kronospanu. Kombinace hrozeb žaloby za poškození obchodní známky Krono, co obdržel spolek, a osobnostní žalobní výzvy na předsedu Matějku, byly pro mě spouštěčem, že tohle už je moc. Žijeme v demokratické zemi a tyhle diktátorské praktiky ať si Kronospan aplikuje v Rusku a Bělorusku, kde má několik poboček.  

Patříte mezi mnoho lidí, kteří si myslí, že Spolek za zdravou Jihlavu , jak píšete, se „silně vyhraňuje“ vůči Kronospanu. Opak je pravdou. Spolek za zdravou Jihlavu je politické hnutí, které vzniklo na základech spolku obyčejných lidí sdružujících se pod názvem NE KRONOSPADU, později NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, z.s., který vznikl jako reakce na arogantní výhrůžky a jednání zástupců Kronospanu vůči spolku, politikům i veřejnosti.

Spolek za zdravou Jihlavu je politické hnutí, které na činnost původního spolku navazuje, ale jeho záběr je mnohem širší. Jako takové může vstoupit do komunální politiky a v případě úspěchu (vstupu do zastupitelstva) může prosazovat zájmy občanů na úrovni městského a krajského zastupitelstva! Jeho snahou je především, aby město, kraj a odpovědné orgány dělaly to, co mají a to, co jim ukládá zákon, aby chránily své občany! Náš zájem ve vztahu ke Kronospanu je takový, aby skončil nekonečný řetězec výjimek ze zákonných a předepsaných norem, které Kronospan má a dostává. Výjimky z limitů hluku a dalších měřených paramerů, které jsou nekonečně prodlužovány v kombinaci s cíleným štěpením závodu na rádoby další provozy a společnosti, aby bylo víc menších znečišťovatelů, musí skončit. 

Několik z nás má už zkušenosti s právními útoky Kronospanu a jeho dravých právníků. Zatím nás nikdo na kusy neroztrhal, a proto se mi chceme rvát nejen za práva svá, ale práva na zdravý život bez hluku, prachu a zvýšené rakoviny občanů Jihlavy. 

Spolek za zdravou Jihlavu není politické hnutí, které se zabývá jen Kronospanem. Kronospanem to sice začalo, ale rozhodně jím to nekončí a není to jediné téma, které je naším zájmem. V našem spolku jsou nově i odborníci na školství, právo, zdravotnictví.  A já jsem např. jedním z nich na energetiku a teplárenství. Máme jasné vize, jak zefektivnit energetické hospodaření statutárního Města Jihlava. Roky, které se nic nedělo, byly pro nás i naše děti v tomto ohledu doslova ztracenými. Jihlavu chceme rychle proměnit v efektivní společnost a lepší domov. Jsme politickým hnutím, kterému není jedno, jak se žije a bude žít v Jihlavě. Program spolku je široce zaměřený a je zveřejněný na: VOLEBNÍ PROGRAM Spolku za zdravou Jihlavu – (nekrono.cz)

Otázka JL: Ve Vašem životopisu se uvádí, že v současné době probíhá ze strany Kronospanu civilní žaloba a trestní stíhání vůči Vaší osobě. O co konkrétně jde? 

Jak jsem výše uvedl, žaloby a vykonstruovaná trestní oznámení ze strany Kronospanu nemám „na krku“ jediný. I politik Tomanec je žalován a zastrašován, ale i náš spolek byl hnán do kouta a proto se raději přejmenoval.Nemohu zveřejňovat detaily, mám ve věci zákonem a orgány danou mlčenlivost. Mohu Vás ujistit, že se jedná o snahu umlčet nepohodlné zaměstnance a té já nepodlehnu. Sice mi mé postoje v Kronospanu ohrozili práci, domov a rodinu, ale jak jsem již řekl, můžou kousat, ale mě neumlčí. Komunikace Kronospanu je komunikace z pozice moci, firmy s mnohamiliardovým obratem, schopná si na lidi najmout soukromé detektivní kanceláře, jako to udělali mně, a poštvat smečku právníků. Když stojíte na pevných základech a máte podporu své rodiny a přátel, tak Vás tohle nezlomí, ale posílí. 

Otázka JL: Nemáte obavy, že jako bývalý jednatel Kronospanu, budete působit na potenciální voliče Spolku za zdravou Jihlavu nedůvěryhodně a proč?

Je pravda, že může vzbuzovat otázky, proč mají občané věřit někomu, kdo v Kronospanu pracoval na vedoucí pozici a teď se proti němu vyhrazuje. Jak jsme psal, má práce v Kronospanu odrážela snahu narovnat systém a dát věci do pořádku. Opravdu tam byly mé síly krátké. Není to veřejná služba, kde to funguje demokraticky a můžete diskutovat a prosazovat to nejlepší pro komunitu. 

Kronospan je sice formálně společnost ve vlastnické struktuře patřící do kyperských matek (kam se odvádějí miliardy zisku), ale řízení koncernu má chapadla s jasnou hlavou, na kterou formálně není vidět. Chceme to změnit. Jedině aktivní vstup do politiky a práce ve veřejné službě, zastupitelstvu a výborech města může něco změnit, a pomoci tak všem občanům a komunitě Města Jihlavy. Rozhodnutí, zda má minulost je skvrnou anebo školou, nechám na voličích. Nechtěl jsem vstupovat do politiky, ani  být členem  politické strany. Ale s tím, jak vyrostly děti, tak mi jde už spíš o jejich budoucí život, než jen o business, ve kterém jsem se pohyboval celý život, rád se také věnuji sportovním aktivitám, které mě naplňují. Věkem se priority posunou každému a to, co jsem byl v minulosti ochoten tolerovat, už mi dnes nedá spát. 

Kde já osobně vidím, co je možné a co se ve městě Jihlavě může zlepšit, existují dvě cesty: a) Sedět u piva a stěžovat si, anebo za b) Investovat soukromí a čas veřejnosti a snažit se něco změnit! A tou bych se nyní rád vydal já.

Podívejte se na neschopnost města v otázkách nový, či starý stadion, neustálé vytváření nových neziskových organizací, přezaměstnanost bez skutečného užitku pro občany. Jsou zde dlouhodobě opomíjené části Jihlavy a jejich přehlížená témata jako např. Helenín – protihluková stěna – nulová podpora obyvatel z vedení města, Kosov – kamenolom – nulová podpora obyvatel z vedení města atd.

S městem chci pracovat s rozvíjet ho v podstatě do nekonečna. Osobně by mě  bavilo a naplňovalo zefektivnit fungování magistrátu a městských firem, které jsou neefektivní. Kooperace kotelen a technických služeb, optimalizace veřejných budov, ale i městských bytových domů. Využít veřejné podpory a investovat do optimalizace spotřeby energií a výroben elektřiny na veřejných budovách, školách, školkách, úřadech …. Je toho tolik, co se neděje a mohlo by přinést  do budoucna prostředky na investice do sportu, kultury a služeb města pro občany… 

S úctou 

Ing. Jan Kubát, MBA