2. Dopis předsedovi senátu

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4,
Praha 1, 118 01
vystrcilm@senat.cz

Vážený pane předsedo,
dovolte nám, abychom Vám v prvé řadě popřáli vše dobré v novém roce.

Jak si možná vzpomínáte, dne 3. 11. 2022, Vám náš spolek poblahopřál k opětovnému zvolení předsedou Senátu České republiky. Zároveň jsme Vás ujistili, že jsme si s velkým zájmem vyslechli Váš projev k této události a zmínili, že jsme si nemohli nepovšimnout, jaký důraz jste v něm kladl na otázku lidských práv a svobod. Dovolili jsme si zároveň podotknout, že by bylo moc fajn, kdybyste v jejich prosazování nezapomínal ani na naši vlast, především na město, jehož voliči Vám umožnili stát se opět jedním z nejmocnějších politiků České republiky. Informovali jsme Vás v něm, že Vás však nevolili jen Vaši příznivci, ale i ti, kteří prostě a jednoduše zvolili menší zlo, a že toto dilema měli především ti z nás, kteří se domnívali, že Vaše činnost pro Jihlavu a okolí není taková, jakou by si naše krajské město bezpochyby zasloužilo.

Ve svém mediálním vyjádření při příležitosti Vašeho znovuzvolení předsedou jedné z nejvyšších ústavních institucí jste hovořil o lidských právech, kdy jste doslova řekl: „Budu dělat všechno pro to, aby Senát nadále byl důstojnou institucí, která chrání lidská práva, svobody…„ že se budete zastávat těch slabších, a že jednou z rolí Senátu je nebát se a nechovat se populisticky. Poznamenali jsme k tomuto Vašemu vyjádření, že bychom byli velice rádi, kdybyste nejen nám dokázal, že slova výše nejsou jen prázdné fráze, ale že vše míníte opravdu vážně.

Poprosili jsme Vás, znovu opakujeme, již 3. listopadu 2022, abyste nám silou a vážností své pozice pomohl prosadit, aby nikdo v Jihlavě, především v městské části Bedřichov a okolí, nemohl nadále stavět své ekonomické zájmy nad zdraví a životy nás, našich dětí a rodin, a pomohl nám zamezit dalšímu, ještě většímu zamořování Jihlavy a dalšímu snižování kvality života v našem městě. Domnívali jsme se totiž, že s Vaší pomocí bychom byli schopni zabránit, aby peníze rozhodovaly o zdraví obyvatel města, ve kterém žijeme, aby se z Bedřichova, Jihlavy i celého kraje stalo smetiště Evropy, kam společnosti KRONOSPAN svážejí k dalšímu zpracování a likvidaci odpadový nábytek z půlky Evropy.

Požádali jsme Vás o podporu naší snahy ukončit nekonečné udělování výjimek z hygienických limitů společnostem KRONOSPAN, které legalizují pokračování našich bezesných nocí, pilinami zaneřáděné ulice Jihlavy, karcinogenními polutanty zamořený vzduch, kamiony přetížené silnice krajského města a okolí, atd.

Vy jste ještě večer téhož dne (3. 11. 2020) zaslal svému týmu e-mailovou zprávu (viz níže), ve kterém jste vydal následující pokyn: „Prosím domluvit schůzku a zajistit podklady. Nejlépe někde, kde je možné si i situaci prohlédnout.“ Všichni ve spolku jsme Vaši rychlou a pozitivní reakci velice ocenili a těšili se, že všechny těžkosti, které trápí obyvatele Jihlavy, brzy společně prodiskutujeme a snad najdeme řešení.

Jak jsme již zmínili v úvodu, od té doby uplynuly již téměř tři měsíce, které marně čekáme…

Mezitím jsme měli příležitost si opět velice pozorně vyslechnout Váš další projev, tentokrát novoroční. Velký důraz jste v něm kladl na 30. výročí od rozdělení Československa. Zdůraznil jste mimo jiné, že „je dobré mít na paměti, že nám pomáhají pevné základy a demokratické principy, na kterých jsme naši zemi, náš samostatný stát založili a že tím hlavním pilířem je naše česká Ústava.“ Tedy ta Ústava, o které hovoříme 3. 11. 2022 i my. Připomněli jsme tehdy, že mezi lidská práva, zaručené občanům České republiky Ústavou i Listinou základních práv a svobod, patří také právo na příznivé životní prostředí a právo na ochranu našeho zdraví.

V novoročním projevu jste dále řekl: „velmi důležitou a pro mě povzbudivou zprávou je, že občanská společnost žije, pomáhá, že funguje.“

Ano, i náš spolek se cítí být součástí občanské společnosti, který se Vás snaží kontaktovat přesně v souladu s Vaším novoročním vyjádřením, že: „jsou to právě dobrovolníci a četné neziskové, církevní a další organizace, které umí pomoci v krizi tam, kam stát, ani kraj, ani obce nikdy skrze své formuláře nedosáhnou a nedohlédnou…..Solidarita, vzájemná pomoc a podpora slabších jsou naší velkou zbraní….Jsem totiž přesvědčen, že my, politici, musíme být odvážnější, důslednější a méně populističtí.“
Krásná, skutečně krásná slova. Jen je také uvést do praxe…

Před závěrem novoročního projevu jste občany České republiky vyzval: „k tomu aby také politici dělali dobře svoji práci, může přispět každý z nás. Jednak svým každodenním aktivním přístupem k životu a jednat také, že bude využívat svých práv“ a dále jste pokračoval ve svém apelu: „Nikdo nám, nikdo nám zadarmo nic nedá. Možná si nás někdo bude chtít koupit. Ale to jenom proto, aby nám to potom zúčtoval včetně lichvářských úroků. To nesmíme připustit. Podporujme se a pomáhejme si, nepodléhejme skepsi.“ Je fajn vědět, že si to uvědomujete i Vy. Nás, naše zdraví a budoucnost se snaží koupit společnost, o které výše hovoříme…

Závěrem jste se snažil všechny povzbudit, aby lidé čelili nelehké současné situaci svébytným českým humorem a aby si při vzpomínce na naši historii uvědomili, že máme nač navazovat a nadále si svou zemi budovali tak, jak to činili naši předci.
Věřím, že stejně jako my, ani Vy se nedomníváte, že by si naši předci naší krásnou zemi nechali zničit cizím kapitálem, který se na náš úkor snaží jen maximalizovat svoje zisky, nehledíc na negativní důsledky své činnosti na život, zdraví a budoucnost obyvatel Jihlavy a České republiky. Zajisté by nesouhlasili s plundrováním vodních toků, podzemních vod, vypouštěním desítek tun karcinogenních polutantů každým rokem do ovzduší, zaneřáďováním ulic města prachem z drceného odpadového nábytku. Určitě by konali. Oni ještě ano.

Vy jste doslova řekl: „jsme strážci úžasného přírodního, kulturního a duchovního bohatství. Nemusíme se bát. Máme se o co opřít,“ a zmínil preambuli naší Ústavy: „Je naší povinností být věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české, státnosti československé, je naší povinností odhodlaně budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti, v duchu svobody.“

Protože i my věříme v to stejné, oslovujeme Vás téměř po čtvrt roce podruhé a prosíme o pomoc. Ostatně, neděláme nic jiného, než že se snažíme naplnit Vaše slova, ve kterých hovoříte o povzbuzení, že občanská společnost žije, pomáhá, že funguje, že Ústava je hlavním pilířem naší státnosti, že my (vy), politici, musíme být odvážnější, důslednější a méně populističtí. Nebereme na lehkou váhu Vaši výzvu, abychom každý z nás přispěli k tomu, aby politici dělali dobře svoji práci jednak svým každodenním aktivním přístupem k životu a jednak také, že bude využívat svých práv.

Jsme tedy aktivní součástí občanské společnosti a opravdu se snažíme domoci svých práv, což potvrzuje i tato naše opakovaná snaha o získání Vaší podpory a pomoci. Pokud by Váš tým potřeboval jakékoli materiály prokazující škodlivé vlivy společností KRONOSPAN na životní prostředí i život obyvatel Jihlavy, či cokoli jiného, jsme připraveni Vám je poskytnout. Nabízíme Vám jakoukoli součinnost a pomoc, které by Vám a Vašemu týmu od nás bylo případně třeba.
Můžete nás kdykoli kontaktovat buď e-mailem na adresu rady rada@nekrono.cz, případně přímým telefonním kontaktem na:

předsedu spolku – Milan Matějka +420 777 588 863
případně
místopředsedu spolku – Libor Novák +420 603 436 507

Budeme Vám opravdu moc rádi ve všem nápomocni.

Děkujeme za Váš čas.

V dokonalé úctě

Milan Matějka
předseda a statutární zástupce spolku

  1. DOPIS PŘEDSEDOVI SENÁTU