Co skrývá čistírna odpadních vod Jihlava? – pokračování kauzy

Odpověď Ing. Josefa Edera, jednatele společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava z 30.3.2022 týkající se provozu ČOV Jihlava.