AKTUALITY ZE SPOLKU K 3. 4. 2023

  • SPD s podporou Trikolory, strany, které v loňských komunálních volbách získaly v jihlavském zastupitelstvu 4 mandáty, nabídly nominaci za člena Komise Rady města pro životní prostředí (dále jako komise ŽP) předsedovi našeho spolku Milanu Matějkovi. Ačkoli máme výhrady k některým vyjádřením a aktivitám těchto stran, nemohli jsme se nechopit této příležitosti „být u toho“ a mít příležitost zastupovat nejen ty občany, kteří nám dali ve volbách 2022 téměř 4% hlasů. Věříme, že budeme schopni přímo ovlivňovat chod věcí veřejných, které se přímo dotýkají našeho zdraví a životního prostředí a prosazovat zájmy všech občanů Jihlavy a okolí.

První zasedání komise ŽP, které se zúčastní i Milan Matějka, se bude konat 5. 4. 2023. Budeme Vás v této věci dále informovat.

  • Na stránkách www.nekrono.cz jsme Vás již informovali o předchozích kontaktech s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem. Pan předseda za námi vyslal svého asistenta Ing. Miroslava Brzka, se kterým jsme se dne 22. března 2023 sešli na přípravné schůzce. Panu asistentovi jsme vysvětlili naše motivy k jednání a předali mu další dokumenty, týkající se boje spolku za zdravé životní prostředí a podmínky, ve kterých žijeme. Věříme, že se samotné jednání s panem předsedou Senátu uskuteční v Jihlavě v co nejbližší době. I v této věci Vás všechny budeme zde, na našich stránkách, podrobně informovat.
  • Pokračujeme v dalších stížnostech na nesnesitelný noční hluk z KRONOSPANu. Stížnosti jsme nejen my, spolek, ale i mnoho dalších nespokojených občanů zasílali po neskutečně hlučných víkendech 4. a 5. února a 25. a 26. února, během kterých hlukové senzory, umístěné v bydlištích našich členů, dosahovaly hluk blížící se 100 dB. Dnes, 3. 4. 2023, zasíláme další stížnosti, protože i během včerejší bezesné noci ukazovaly senzory našich měřicích přístrojů hodnoty ke 100 dB. Reakce Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (dále jako KHS KV) jsou stále stejné. Jejich výmluvy a argumenty, jako že „nemůžeme prokazatelně určit jako jediný zdroj hluku provoz areálu KRONOSPAN, protože se k němu přidává směs hluků dalších vzdálených provozoven v průmyslové zóně včetně hluku blízkého města jako celku a hluku vzdálené dopravy,“ považuje spolek za naprosto zástupné, liché a vágní. Jak totiž dokazují naše měření, nehlučí-li KRONOSPAN, hladina nočního hluku se pohybuje v rozmezí mezi 40 – 50 dB. Možná ale KHS KV během těchto měření odklonily dopravu nejen na D1, ale i přivaděči k dálnici, ve městě zakázali noční vycházení, aby naše měření neovlivňoval „hluk blízkého města jako celku“, a možná dokonce zakázali ptákům zpívat a psům štěkat, abychom byli schopni naměřit noční hladinu akustického hluku v zákonných limitech, které neovlivňoval ani „hluk dalších vzdálených provozoven v průmyslové zóně“. Prostě takovéto liché argumenty KHS KV nemůžeme přijmout a budeme za dodržování hygienických limitů nočního hluku a dodržování zákonů naší země i nadále bojovat. 

V této záležitosti Vás musíme informovat i o odpovědi Magistrátu města Jihlavy na naší stížnost po výše zmíněném víkendu 25. a 26. února 2023. Odpověď je pro nás celkem překvapivá. Je velice pozitivní vstřícná, což rada spolku s radostí kvituje. Vedoucí kanceláře tajemníka Magistrátu v ní píše doslova:

„Ubezpečujeme Vás, že statutární město Jihlava v rámci svých možností daných zákonnými kompetencemi činí kroky, kterými se snaží minimalizovat negativní dopady činnosti firmy KRONOSPAN CR na životní prostředí a zdraví obyvatel města. Město, jako jeden z účastníků řízení ve věci vydání integrovaného povolení v provozu KRONOSPAN – Výroba OSB desek a KRONOSPAN – Výroba dřevotřískových desek, bylo požádáno dne 23. 1. 2023 Krajským úřadem Kraje Vysočina o vyjádření ve věci změny integrovaného povolení. Statutární město Jihlava se na základě svého postoje v této věci i na základě stížností obyvatel Bedřichova doručených v lednu a únoru tohoto roku vyjádřilo negativně k dalšímu prodlužování udělené výjimky z hlukových limitů. V rámci řízení město zároveň požádalo o stanovení nových, tj. nižších, dočasných hygienických limitů.“

Moc rádi bychom věřili, že Magistrát bude prosazovat stejné stanovisko i nadále! 

  • V minulém roce jsme Vás informovali o rakouské organizaci Bürger**innen Initiative, se kterou jsme se spojili, abychom vzájemně podpořili snahy o to, aby nadnárodní korporace a velké mezinárodní společnosti byly nuceny dodržovat i v hostitelských zemích stejné zákony, jako v zemích mateřských. Laicky řečeno, aby se v naší zemi nemohli chovat jako na Divokém západě a svojí ekonomickou silou zatlačovat oprávněné zájmy občanů hostitelských zemí do pozadí. Od té doby se tato organizace personálně reorganizovala. Jak jsme byli před týdnem mluvčí této organizace informováni, začíná horká fáze, neboť Rakouská iniciativa pro zákon o dodavatelských řetězcích zvyšuje tlak na EU. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu proto před pár dny rozhodl o dalším zpřísnění unijního zákona o dodavatelských řetězcích, o konečném postoji se pak rozhodne na květnovém plénu. Jakmile budeme mít další informace, ihned se je dozvíte na našich stránkách. 
  • Se spřátelenou právní kanceláří připravujeme právní kroky, které by měly pomoci v našem boji o vymahatelnost práva ve věci dodržování hygienických limitů nočního hluku. Více zatím nemůžeme prozradit, jen přijměte informaci, že dále bojujeme na všech možných úrovních za naše společné zájmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *