Otevřený dopis Krajské hygienické stanici

Katastrofální situace s rušením nočního klidu firmami v areálu KRONOSPAN vede stále rostoucí počet obyvatel Jihlavy k sepisování stížností adresovaných všem možným orgánům a úřadům v naději, že zakročí a napraví tento nepřijatelný stav.

Platí to i o Krajské hygienické stanici, kam míří desítky, možná stovky stížností měsíčně.

Náš spolek sám již podal několik stížností, námitek a podnětů k činnosti KHS KV, které dosud nebyly uspokojivě vyřešeny. Vágní pozvánku k jednání jsme obdrželi, ovšem bez uvedení bodů, které by s námi KHS KV chtěla projednávat, bez uvedení zástupců, kteří by se měli schůzky zúčastnit. Proto momentálně nevidíme prostor k jednání.

Budeme velmi rádi, pokud si přečtete celou naši reakci na Návrh na ústní jednání, kterou zveřejňujeme ve formě otevřeného dopisu: 20210607_NAVRH_JEDNANI_KHS_REAKCE