Provoz spolku něco stojí

Možná vás bude zajímat, z čeho hradíme provozní náklady spolku.

Každý z nás, kteří pracujeme v radě spolku, věnujeme nemalé úsilí ve prospěch spolku a pracujeme bez nároku na odměnu. Co platit musíme, to jsou různé administrační poplatky, právní služby a rozbory nebo například tyto webové stránky.

Určitou část našich nákladů můžeme pokrýt příspěvky členské základny, ale jistě bychom dokázali být mnohem akčnější, pokud bychom získali další prostředky.

Pokud vám naše aktivity nejsou cizí a byli byste schopni nás případně podpořit také finančně, můžete tak učinit vkladem na náš transparentní účet. Budeme rádi za jakoukoliv částku, kterou přispějete na naši činnost.

Účet je veden u FIO banky: 2401930099 / 2010

Děkujeme