HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA NÁS STÁLE NENECHÁVÁ KLIDNÝMI

„Zneklidňují nás neověřené zprávy z kuloárů jihlavské radnice o údajném plánu na prodej strategických pozemků ve vlastnictví města společnostem KRONOSPAN“.

Adresáti:
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1

Zastupitelstvo města Jihlavy, kancelar.zastupitelu@jihlava-city.cz

Věc:
Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

  1. Jaké prostředky, související s projektem Horácké multifunkční arény, byly ke dni 21. 11. 2022 doposud z městského rozpočtu vynaloženy
  2. Žádáme o rozpis všech dosavadních nákladů, viz bod 1 této žádosti
  3. Žádáme o poskytnutí aktuálního rozpočtu, platnému ke dni 21. 11. 2022, na výstavbu a zprovoznění Horácké multifunkční arény (dále jako HMA)
  4. Žádáme o poskytnutí rozpisu finančního krytí aktuálního rozpočtu na výstavbu a zprovoznění HMA viz bod 3 této žádosti, tedy o souhrnnou informaci, jak je zajištěno veškeré financování, související nejen s výstavbou, ale i zprovozněním HMA
  5. Žádáme o informaci, o prodeji jakých pozemků soukromému investorovi se na Magistrátě uvažuje, tedy žádáme o upřesnění sdělení jihlavského radního a manažera výstavby HMA  v Jihlavské Drbně dne 2. 11. 2022, viz: „Ve hře jsou tak zatím ve vztahu k soukromníkům zejména prodeje pozemků,“ uvedl David Beke. 
    Zdroj: https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18624-horacka-multifunkcni-arena-na-starem-stadionu-pracuje-vrtna-souprava-mesto-stale-shani-penize-na- stavbu.html?utm_source=copy

Děkujeme.

Milan Matějka, předseda a statutární zástupce spolku