Aktuální informace o činnosti spolku

Vážené členky, vážení členové našeho spolku, vážené příznivkyně, vážení příznivci, po prázdninách si Vám dovolujeme zprostředkovat aktuální informace o činnosti spolku.

Rada spolku od výroční schůze samozřejmě nespala, ale naplno pracovala:

 • Několikrát jsme urgovali žádost o schůzku s předsedou Senátu ČR a požadovali zapojení pana senátora Vystrčila do našich problémů. Po mnoha urgencích a několika schůzkách s jeho asistentem Ing. Brzkem, který se nás snažil opravdu chápat, jsme dne 28. 8. 2023 ve 22:30 hodin dostali pozvání ke schůzce, s termínem konání dne 4. 9. 2023.
  Naše radost však netrvala dlouho. Ihned následujícího dne, tedy 29. 8. 2023 v 16:31 byla schůzka zrušena z důvodů onemocnění pana senátora Vystrčila.
  Doufali jsme, že Vám na plánované podzimní schůzi spolku sdělíme výsledky našeho jednání, ale nyní nevíme, zda se schůzka případně uskuteční.
  Další plánovaný termín setkání s předsedou senátu je 23. 10. 2023.
 • Dále jsme podali mnoho podnětů a stížností na nedodržování závazných podmínek EIA, jak k ČIŽP, KHS KV, KÚ KV, magistrátu, ale i jejich nadřízeným ministerstvům. Rozporovali jsme skutečný stav oproti závazným podmínkám ve věci retenčních nádrží, kalů, roční množství přijíždějících a odjíždějících kamiónů, hladiny hluku, atd. O tom všem Vás budeme podrobně informovat na podzimní schůzi.
 • Velikým úspěchem je, že se nám podařilo prosadit předsedu spolku do Komise Rady města Jihlavy pro životní prostředí. I o jeho aktivitách v ní Vás budeme rovněž osobně informovat na příští schůzi.
 • Po našich dalších stížnostech na hluk a emise z provozu KRONOSPANu umístil náš předseda na svůj FB profil dne 11. 9. 2023 neskutečně působivé video včetně doprovodného textu. Jen během několika dnů tento příspěvek zhlédlo více než 6000 uživatelů FB. To zaujalo i media a byli jsme osloveni TV NOVA, která o našich problémech natočila reportáž. Odkaz je zde.
 • Dnes jsme byli také osloveni dalším veřejnoprávním celostátním mediem, se kterým budeme
  zanedlouho připravovat podrobnou reportáž. Budeme Vás určitě o všem s předstihem
  informovat, protože Vaše hojná účast na tomto natáčení bude více než vítaná.

Děkujeme za Vaši stálou podporu a Vaši pomoc s nátlakem na úřady a těšíme se brzy na společné setkání.

Za radu spolku
Milan Matějka, předseda
Libor Novák, místopředseda