Další úspěch s Kronospanem

Na přelomu roku požádala firma Kronospan CR, spol. s r.o. o pátou změnu dokumentu Integrované prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - dále jen IPPC)

 

IPPC mimo jiné řešila využití dalších zdrojů užitkové vody pro vlastní provoz. „S ohledem na špatné zkušenosti s čerpáním povrchové vody společností Kronospan a to i v době, kdy nebylo toto čerpání povoleno, jsme se důkladně zabývali tímto povolením vydávaným krajským úřadem,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman. Podle jeho slov si město nechalo zpracovat posudky na množství požadované podzemní vody i způsob ochrany celkového množství odebírané vody. Externí firma předložila výstupy, které město předalo na krajský úřad formou odvolání proti vydané změně IPPC.

https://bit.ly/3mWKcyb