Návrat do starých kolejí…

Všechny vás zdravím. Od 2.9.2021 dochází soustavně k překračování hlukových limitů v nočních hodinách firmou Kronospan.  Proto vás prosím, abyste se obrátili se svou stížností na tyto instituce: